Zasady obsługi

dotyczące klientów Instytutu Urody Kamionki

w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

 1. Wejście do Instytutu Urody wyłącznie w umówionych terminach i dopiero po opuszczeniu strefy poczekalni przez poprzedniego klienta.
 2. W gabinecie może przebywać maksymalnie 1 klient.
 3. Przyjęcia odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych – telefon lub internet
 4. Obsługujemy wyłącznie klientów, u których został przeprowadzony wywiad epidemiologiczny i nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia zabiegu.
 5. Każdy klient Instytutu Urody w dniu wizyty proszony jest o poddanie się pomiarowi temperatury.
 6. W przypadku stwierdzenia oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura, żaden zabieg nie może być wykonany.
 7. Do Instytutu Urody nie są wpuszczane osoby towarzyszące.
 8. Poczekalnia jest wyłączona z użytku.
 9. Przypominamy o noszeniu maseczki ochronnej.
 10. Prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do Instytutu Urody.
 11. Wskazane jest aby każdy klient zaopatrzył się w rękawice ochronne.
 12. Prosimy nie korzystać z telefonów w trakcie oczekiwania i podczas zabiegów.
 13. Nie serwujemy napojów.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie i przestrzeganie przyjętych tutaj zasad.

Dzięki temu wszyscy będziemy cieszyć się zdrowiem. Dziękujemy.